Mitä Akordi tekee?

Akordi tarkoittaa useamman äänen yhdessä muodostamaa sointua. Monen osapuolen välinen yhteistyö onnistuu käsityksemme mukaan vain siten, että kukin löytää oman äänensä ja tuo sen kuuluviin. Tavoitteenamme ei ole ‘unisono’, jossa kaikki olisivat samaa mieltä, vaan erilaisten äänten esille saaminen ja yhteensovittaminen. Olemme erikoistuneet suunnittelu-, politiikka- ja päätöksentekoprosessien avustamiseen mm. kaupunkisuunnittelun, energiantuotannon ja luonnonvarojen hyödyntämisen konteksteissa.

Vuonna 2013 perustettu Akordi Oy on Suomessa ensimmäinen yritys, joka on erikoistunut avustamaan eri osapuolia silloin kun tarvitaan erilaisten tarpeiden ja intressien yhteensovittamista. Toimialaa kutsutaan englanniksi termeillä Collaborative governance ja Environmental collaboration and conflict resolution, nämä viittaavat sekä yhteistoiminnalliseen hallintaan, että konfliktinratkaisuun silloin kun se on tarpeen. Akordi tekee jatkuvaa yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa alan johtavien kansainvälisten toimijoiden kanssa. Akordin rooli neutraalina osapuolena on auttaa rakentamaan laadukkaampia osallistumis- ja neuvotteluprosesseja ja sitä kautta kestävämpiä ratkaisuja. Akordin palvelut suunnattu julkisyhteisöille, yrityksille, yhdistyksille, liitoille, sekä yksityishenkilöille.

Voimme auttaa sinua ja yhteisöäsi mm.

 • Tilanteen kartoittamisessa ja jäsentämisessä
 • Vuoropuhelun ja dialogin rakentamisessa
 • Osallistumisen, vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön järjestämisessä
 • Yhteistoiminnallisessa tiedon tuottamisessa (joint fact finding)
 • Sosiaalisen hyväksyttävyyden kartoittamisessa ja vahvistamisessa
 • Yksilöiden ja organisaatioiden resilienssin vahvistamisessa
 • Konfliktin tai kiistan ratkaisemisessa

Tarjoamme:

 • Tilanteen kartoitus- ja arviointipalvelua/Situation or Conflict mapping and assessment
 • Neuvottelu ja dialogiprosessien fasilitointia/Facilitation
 • Yhteisesti hyväksyttävän tiedon tuottamista/Joint fact finding
 • Sovittelupalvelua/Mediation
 • Koulutusta/Training (mm. neuvottelu ja sovittelukoulutus)
 • Organisaation konfliktinhallintajärjestelmän suunnittelua/Dispute Systems Design

Ammatillista toimintaamme ohjaavat Association for Conflict Resolutionin laatimat eettiset ohjeet.

 

LuotettavaKumppaniyritys

Kysy lisää palveluistamme tai jätä tarjouspyyntö

Comments are closed.