Jyväskylässä tehdään metsäohjelmaa laajapohjaisessa yhteistyössä

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt metsäohjelman laadinnan. Kaupungin omistamia metsiä on noin 8600 hehtaaria, niistä yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä.

Metsäohjelman laadinnassa sovelletaan Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä (http://akordi.fi/?page_id=220&lang=fi).

Metsäohjelmatyön tavoitteena on metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kussakin niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen.

Metsäohjelman laadinnan pohjaksi toteutettiin vuonna 2016 alkukartoitushaastatteluja.

Haastatteluista koottu raportti (pdf)

Metsäohjelma valmistuu noin vuoden kuluttua keväällä 2018. Metsäohjelman vaiheista ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan prosessin kuluessa sivulla http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma

Tammikuussa 2017 pidetyn sidosryhmätilaisuuden pohjalta muodostettiin alla kuvattu yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän laatima prosessin tavoitteet ja työvaiheet kuvaava työsuunnitelma esiteltiin kaupunkirakennelautakunnalle toukokuussa 2017.

Metsäohjelmatyön tavoitteiden toteutuminen edellyttää avaintoimijoiden aktiivista panosta ja yhteistyötä. Yhteistyöryhmän lisäksi myös muita sidosryhmiä ja kuntalaisia tullaan osallistamaan prosessiin. Yhteistyöryhmän jäsenet pitävät aktiivisesti yhteyttä omiin taustaryhmiinsä.

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 • Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki (mervi.vallinkoski [at] jkl.fi)
 • Marko Kemppainen, Jyväskylän kaupunki (marko.kemppainen [at] jkl.fi)
 • Merja Kytömäki, Jyväskylän kaupunki (merja.kytomaki [at] jkl.fi)
 • Reijo Puttonen, Jyväskylän kaupunki (reijo.puttonen [at] jkl.fi)
 • Katriina Peltonen, Jyväskylän kaupunki (katriina.peltonen [at] jkl.fi)
 • Kari Häkkinen, Jyväskylän kaupunki (kari.hakkinen [at] jkl.fi)
 • Seppo Moilanen, Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta (seppo.moilanen [at] jkl.fi)
 • Panu Halme, Jyväskylän Yliopisto (panu.halme [at] jyu.fi)
 • Raimo Itkonen, Metsähallitus (raimo.itkonen [at]metsa.fi)
 • Miia Kokkonen, Luonto-Liitto Keski-Suomen piiri & Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistys (miia.p.kokkonen [at] student.jyu.fi)
 • Tuomo Pihlaja, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (tuomo.pihlaja [at] latvasilmu.fi)
 • Matti Rossi, Metsä Group (matti.rossi [at] metsagroup.com)
 • Ellen Tuikkanen, Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry (ellen.tuikkanen [at] elisanet.fi)

Fasilitaattorina yhteistyöryhmän keskusteluissa toimii Akordi Oy, josta mukana työssä ovat Jonna Kangasoja, Sanna Rönkkönen, Emma Luoma sekä Lasse Peltonen.