12.6.2017 Tuulivoiman tulevaisuus ja hyväksyttävyyden haasteet Suomessa

Akordi Oy järjesti 12.6.17 keskustelutilaisuuden tuulivoiman tulevaisuudesta ja hyväksyttävyyden haasteista Suomessa. Tilaisuus oli suunnattu tuulivoimatoimijoille sekä tuulivoimaan liittyvien kysymysten kanssa työskenteleville. Akordi edustaa Suomea IEA Windin sosiaalisen hyväksyttävyyden toimenpideohjelmassa (Task 28).

 

Katso tilaisuuden ohjelma täältä

Tilaisuuden materiaalit: