Yhteinen ongelmanratkaisu edellyttää jaettua käsitystä siitä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa

Akordi toimii ympäristökiistoissa neutraalina osapuolena ja monenvälisen neuvottelun asiantuntijana. Kestävät ratkaisut syntyvät vaiheistetussa prosessissa, joka alkaa avaamalla ja selkiyttämällä vaikeimpia kysymyksiä eri näkökulmista. Autamme rakentamaan jaetun tilannekuvan ja räätälöimään etenemisprosessin kohti ratkaisuja, joiden takana kaikki haluavat seistä.