Yhteinen ongelmanratkaisu edellyttää jaettua käsitystä siitä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa

Akordi toimii vaikeissa tilanteissa neutraalina osapuolena ja päätöksiin johtavien monenvälisten neuvottelujen välittäjänä. Olemme nähneet, että aikaa kestävät ratkaisut syntyvät vaiheistetussa prosessissa, jonka aluksi ratkaistavia kysymyksiä selkiytetään eri näkökulmista. Meidän eritysosaamistamme on rakentaa osapuolten välille jaettu tilannekuva ja yhteistä päätöksentekoa palveleva tietopohja. Räätälöimme kuhunkin tilanteeseen sopivan etenemisprosessin kohti ratkaisuja, joiden takana kaikki haluavat seistä.