Akordi tarkoittaa useamman äänen yhdessä muodostamaa sointua. Monen osapuolen välinen yhteistyö onnistuu vain siten, että kukin löytää oman äänensä ja tuo sen kuuluviin.

Tavoitteenamme ei ole ‘unisono’, jossa kaikki olisivat samaa mieltä, vaan erilaisten äänten esille saaminen ja yhteensovittaminen. Akordin rooli on olla riippumaton apu tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja haastava yhteiskunnallinen (julkisluonteinen) ongelma ratkaistavana.

Erikoisalaamme ovat ympäristöön liittyvät suunnittelu-, politiikka- ja päätöksentekoprosessit, joissa työskentelemme neutraalina osapuolena avustaen mm. vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön ja maankäytön suunnitteluun kuuluvaa intressien yhteensovittamista ja neuvottelua.

Tavoitteemme on edistää yhteistoiminnallista, eri toimijoita ja sektoreita yhteen tuovaa tekemisen tapaa Suomessa. Kun avaintoimijat tunnistetaan ja heidät otetaan ajoissa mukaan päätöksentekoon, saadaan aikaan kaikkien kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Akordi haluaa olla mukana rakentamassa eri osapuolten välistä luottamusta ja siten luomassa viisaampaa yhteiskuntaa.

Uutisia

Akordi Oy on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, jonka palveluna on ympäristökiistojen ratkaiseminen, pääasiassa ennakoivasti suunnittelemalla ja fasilitoimalla laadukkaita osallistumis- ja neuvotteluprosesseja. Akordi on erikoistunut avustamaan neutraalina osapuolena luonnonvaroihin ja maankäyttöön liittyvää yhteensovittamista ja päätöksentekoa. Akordin Suomeen tuomaa toimialaa kutsutaan englanniksi termeillä Environmental collaboration and conflict resolution, sekä Public Policy Mediation. Akordi tekee jatkuvaa yhteistyötä ja kokemusvaihtoa alan johtavien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.