Yhteinen ongelmanratkaisu edellyttää jaettua käsitystä siitä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa

Akordin Suomeen tuomaa toimialaa kutsutaan englanniksi termillä Public Policy Mediation. Se tarkoittaa riippumattoman osapuolen apua politiikkaprosesseihin ja ympäristöpäätöksentekoon kuuluvassa risteävien intressien yhteensovittamisessa.

Akordi toimii vaikeissa tilanteissa monenvälisten neuvottelujen välittäjinä. Aikaa kestävät ratkaisut syntyvät vaiheistetussa prosessissa, jonka aluksi tilannetta selkiytetään eri näkökulmista. Kun osapuolet pääsevät yhdessä määrittelemään sen mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa on helpompi löytää sellaisia ratkaisuja joiden takana kaikki haluavat seistä.

Työllämme on vahva tutkimuspohja ja teemme jatkuvaa yhteistyötä alan johtavien kansainvälisten toimijoiden kanssa.