Yhteistyöllä kohti ratkaisuja

Akordi toimii vaikeissa tilanteissa monenvälisten neuvottelujen välittäjinä. Aikaa kestävät ratkaisut syntyvät vaiheistetussa prosessissa, jonka aluksi tilannetta selkiytetään eri näkökulmista. Hyvin informoitua harkintaa ja ongelmanratkaisua varten rakennettaan yhteinen tietopohja (joint-fact-finding). Siihen kuuluu myös niiden reunaehtojen määrittely, joiden puitteissa neuvottelu ja hyväksyttävien ratkaisujen etsiminen tapahtuu.

Akordin Suomeen tuomaa toimialaa kutsutaan englanniksi termillä Public Policy Mediation. Se tarkoittaa riippumattoman osapuolen apua politiikkaprosesseihin ja ympäristöpäätöksentekoon kuuluvassa risteävien intressien yhteensovittamisessa.

Työllämme on vahva tutkimuspohja ja teemme jatkuvaa yhteistyötä alan johtavien kansainvälisten toimijoiden kanssa.