Herttoniemelle luodaan tulevaisuuden visiota

Sunnuntaina 1.10. Lähiöfestin Herttoniemen tapahtumatorin yhteydessä käynnistettiin Herttoniemen kaupunginosavisio -prosessi. Kyse on Helsingin kaupungin aloittamasta työstä, jossa hahmotellaan laajaa tulevaisuudenkuvaa kaupunginosan rakennetun ympäristön kehittämisen pohjaksi. Projektin taustalla on kysymys – millainen on tulevaisuuden Herttoniemi?

Herttoniemen visiossa hahmotellaan tulevaisuutta noin 10-15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen, aukioiden ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet.

Herttoniemen visio on uudenlainen aluesuunnittelukokeilu, jossa aluetta pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti yksittäisten ja erillisten suunnitelmien sijaan. Kaupungilla on tavoitteena myös tiivistää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa sekä saada heidät mukaan vision laadintaan ja toteutukseen. Akordi tuottaa kaupunginosavision yhteistyössä MDI Oy:n ja Mapita Oy:n kanssa. Visiotyötä tullaan jatkamaan syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Marraskuussa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin ensimmäinen visioilta, jossa tutustutaan, verkostoidutaan, pohditaan osallistumisen tapoja ja suunnitellaan prosessia. Helsingin kaupungin tavoitteena on, että Herttoniemen visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Työtä voi seurata lokakuun aikana avattavilla verkkosivuilla www.hel.fi/herttoniemenvisio.

Olimme projektin käynnistystilaisuudessa mukana Akordin ja MDI:n voimin Herttoniemenrannan ala-asteella, jossa esittelimme Mapitan visualisoimaa dataa Herttoniemen alueelta. Tämä data oli kerätty Helsinki 2050 -projektin yhteydessä, jolloin ihmiset olivat voineet käydä Helsingin verkkosivuilla merkitsemässä kaupungin kartalle erilaisia kehitysideoitaan. Kaupunkilaiset olivat merkinneet rakennusehdotuksia, tarvittavia liikkumisväyliä tai vaikkapa tärkeitä virkistyspaikkoja jotka tulisi ainakin säilyttää. Dataa oli hurja määrä, yli 33 000 paikkamerkintää 4 700 henkilöltä ympäri Helsinkiä. Kartoista heräsi paljon keskusteltavaa ja sieltä tunnistettiin monia paikallisia kehittämiskohteita. Päitä nyökyteltiin myötäilevästi, kun esimerkiksi metroaseman ympäristön uudistusta toivovia karttapisteitä luettiin ääneen.

Visioprosessin suunnitteluvaiheessa työporukallemme jäi epäselväksi tarkka maantieteellinen rajaus Herttoniemestä: olivatko Siilitien pohjoinen nurkka ja Tammisalon rannat samaa kaupunginosaa? Siksi tarjosimme myös pisteellämme vierailijoille mahdollisuutta piirtää heidän oma mielikuvansa Herttoniemen rajoista kartalle digitaalisessa muodossa. Kysymys ei siis ollut tietokilpailusta, vaan rajat sai vetää täysin oman tunteensa pohjalta. Piirrosten jälkeen ohjelma vertaa rajoja muiden piirtämiin rajoihin ja näyttää ne lopuksi kartalla. Tuloksena oli mielenkiintoisen muotoinen kartta, josta alkoivat erottua jo selvästi ne ydinalueet, jotka lähes kaikki sisällyttivät omaan Herttoniemeensä ja toisaalta ne alueet, jotka jakoivat enemmän mielipiteitä. Vierestä oli mielenkiintoista seurata, kuinka tämä piirtotehtävä sai ihmiset pohtimaan alueen identiteettiä ääneen ja sitä, mihin porukkaan muut Herttoniemen alueella asuvat kokevat kuuluvansa.

Pääset piirtämään oman Herttoniemesi ja vertaamaan sitä muiden tuotoksiin tämän linkin takaa:

https://app.maptionnaire.com/en/3294

Ihmisten kehitysideoita ja monenlaista muuta dataa Herttoniemen alueelta pääset tutkimaan tämän linkin alta:

http://mpt.link/herttoniemi

 

Juha Kotilainen