Avoimen demokratian päivänä yhteisöllisiä ongelmanratkaisuja

Helsingin kaupungin sivuilla

 

Kaupungintalolla järjestettiin keskiviikkona 28. lokakuuta Avoin joukkoistava kaupunki -tapahtuma. Yksi pääpuhujista oli Oregon Consensus -järjestön johtaja Laurel Singer, joka puhui Oregonissa luodusta yhteisöllisen ongelmanratkaisun mallista.

Mallia pidetään Yhdysvalloissa urauurtavana siinä, kuinka se on koonnut julkisen sektorin, yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten edustajia samojen pöytien ääreen ja saavuttanut kompromissipäätöksiä pitkään jatkuneiden kiistojen tilalle.

Singerin esitys alkaa tallenteella noin kohdasta 35.40. (Katso Helsinki-kanavalla)

Singer aloittaa nykyaikaisia kaupunkeja kohtaavien ongelmien monimutkaisuudesta. Ne ovat usein sellaisia, ettei mikään yksittäinen toimija, kuten tietty kaupungin virasto, pysty ratkaisemaan niitä. Kun kaikkia asianosaisia ei kuulla valmisteluprosessissa, syntyy usein pitkiä ja hankalia kiistoja, jotka tuottavat lopulta myös kaikkien osapuolten kannalta huonoja lopputuloksia.

Oregonissa useiden vuosien aikana hioutuneen yhteisöllisen ongelmanratkaisun malli lähtee liikkeelle neutraaleiksi koetuilta foorumeilta, jonne kaikki osalliset kutsutaan koolle. Motivaationa yhteisille foorumeille on usein toiminut epätoivo; kaupunkiyhteisön pirstoutunut hallinto- ja neuvottelumalli on tuottanut pattitilanteen.

Julkinen sektori toimi Singer mukaan Oregonissa mahdollistajana. Toimiakseen malli vaatii myös kokeneita kansalaisvaikuttajia, keskeisten mielipidejohtajien tukea ja varhaisia yksityisiä investointeja, joilla toiminta saadaan liikkeelle.

Pienten onnistumisten kautta alkanut toiminta on Singerin mukaan luonut 20–30 vuoden kuluessa Oregoniin toimintakulttuurin muutoksen, jossa paikallinen kansalaisyhteiskunta, julkinen sektori ja yritysmaailma ovat pikkuhiljaa suuntautuneet yhä voimakkaammin kohti kompromissihakuista,yhteisöllistä ongelmanratkaisua.