Susskind, L. (2014) Lyhyt opas intressien yhteensovittamiseen, Akordi Oy julkaisuja

Peltonen, L., et al. (2012). Tutkimusraportti hankkeesta “Sovittelu osana maankäytön ristiriitojen hallintaa” (SOMARI) Maankäyttö- ja ympäristökiistojen sovittelun kokeiluhankkeen (SOMARI) kokemuksia, tuloksia ja arviointia [Mediation in managing local environmental disputes. Report on the SOMARI pilot project on mediating land use and environmental disputes].Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 9/2012, Aalto University School of Engineering. Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Urban and Regional Studies Group.

Somari-tutkimusraportin TIIVISTELMÄ

Mäntysalo, R., Balducci, A. & Kangasoja, J. (2011) Planning as Agonistic Communication in a Trading Zone: Re-Examining Lindblom’s Partisan Mutual Adjustement. Planning Theory August 2011 10: 257-272, first published on April 13, 2011 doi:10.1177/1473095210397147

Peltonen, L. (2011). Konfliktien hallinnan näkökulma MAL-yhteistyöhön. Kaupunkiseutujen suunnittelu, Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostojulkaisu 10/ 2011. K. Kurunmäki, M. Uusivuori and J. Hanhijärvi. Tampere, Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (Koko), Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan Liitto50-53.

Kangasoja, J. (2010). URBA-hanke tutkimuksellisena interventiona ja oppimisprosessina. Teoksessa Lehtonen, Hilkka et al. Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä. Toimittanut Markku Norvasuo. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 99. Espoo: Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu. ISBN 978-952-60-3431-7

Peltonen, L. and R. Sairinen (2010). “Integrating impact assessment and conflict management in urban planning: Experiences from Finland.” Environmental Impact Assessment Review 30(5): 328-337.

Peltonen, L. and Kangasoja, J. (2009). “Konfliktien kartoitus suunnittelun apuvälineenä” Yhdyskuntasuunnittelu 47(4): 88-97.

Kangasoja, J., Peltonen, L. & Puustinen, S. (2008) Maankäytön suunnittelun ristriidat – uudet työtavat ja menetelmät YM_maankäytönkonfliktit_loppuraportti

Lasse Peltonen, Johanna Tuomisaari & Vesa Kanninen: Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:3, 11-34

Peltonen, L., et al. (2008). Nimby-kiistojen ratkaisumallit [Models of conflict resolution in NIMBY disputes]. Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta [Not in our backyard – local disputes over space]. Helsinki, Gaudemus237-265.

Kangasoja, J. & H. Schulman Eds. (2007). Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta-Rethinking Urban Living. City of Helsinki Urban Facts.

Peltonen, L. Paikallisen hallintatavan polkuriippuvuus. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 30–50

Kangasoja, J.  Taloudellisin ja järkevin ratkaisu. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 51–69

Kangasoja, J. (2002). Complex Design Problems – An Impetus for Learning and Knotworking, in: P. Bell, R. Stevens, T. Satwicz (eds), Keeping Learning Complex: The Proceedings of the Fifth International Conference on the Learning Sciences (ICLS); Mahwah, NJ: Erlbaum, (2002), pp.199-205