Visioprosessit

Visioprosessilla tarkoitetaan yhteisymmärryksen rakentamista siitä, mitä osapuolet toivovat tulevaisuudeltaan ja päätöksentekoa siitä, miten tuo tulevaisuus saavutetaan. Akordin tarjoamassa visioprosessissa on keskiössä samanaikaisesti kolme eri ulottuvuutta: 1) Asiakysymykset, 2) Prosessi sekä 3) Toimivan yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen toimijoiden ja henkilöiden välillä. Lähestymme visioprosessiin liittyviä intressien yhteensovittamisen haasteita osapuolten välisen neuvottelun näkökulmasta.  Osapuolten keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta tukeva neuvotteleva toimintatapa lisää osapuolten välistä luottamusta ja mahdollistaa näin osapuolten vahvemman sitoutumisen työskentelyn lopputulokseen.

Tarjoamme visioprosessin suunnittelua ja ohjausta, jossa varmistetaan visiotyötä koskettavien toimijoiden ja henkilöiden laaja osallistaminen, konsensuspohjaisuuteen perustuva työskentely sekä neutraalin osapuolen vastuu prosessista. Visioprosessin vaiheita ovat ainakin:

  1. Lähtötilanteen kartoitus
  2. Prosessin määrittely
  3. Yhteisen tietopohjan kokoaminen
  4. Vision ideoiden kokoaminen
  5. Vision laatiminen
  6. Vision toimeenpano