31.08.2018

DAC – Dwellers in Agile Cities

Siirry projektipankin etusivulle

DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki -tutkimushanke on Suomen Akatemian vuosina 2016–2019 rahoittama Strategisen tutkimuksen hanke, jossa keskityttiin kaupunkilaiseen kaupunkikehittämisen ja muutoksen keskeisenä ajurina. Akordi oli tukemassa hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja auttoi tutkijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan hankkeen tavoitteisiin kytkeytyviä muutoksen mekanismeja sekä fasilitoi prosessia, jossa tutkimustehtävät ja vuorovaikutus täydensivät toisiaan.

Yli 20-henkisen tutkimusryhmän vetämä hanke toteutettiin kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa neljässä kaupungissa: Espoossa, Helsingissä, Seinäjoella ja Tampereella. Tutkimushankkeen kumppaneita olivat muun muassa taloyhtiöt, arkkitehtitoimistot, kansalaisjärjestöt, kaupunkien viranhaltijat, rakennusalan ammattilaiset ja palvelutarjoajat. Tutkimushankeen yhteydessä kehitettiin Ketterän asumisen keittokirja -niminen sovellus, joka on urbaanien asumisratkaisujen idea- ja tietopankki. Keittokirjassa tarkastellaan eurooppalaisia asumisen ratkaisuja keskittyen rakennusten ja asuntojen tilallisiin piirteisiin ja erilaisiin taustatekijöihin.

Akordi tuki yhteistyöprosessia tutkimushankkeen kumppaneiden kanssa ja fasilitoi sidosryhmävuorovaikutusta.

https://agilecities.fi/

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863