29.05.2019

Ekologiset kompensaatiot teoriasta teoiksi

Siirry projektipankin etusivulle

Helsingin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Akordin yhteinen EKOTEKO: ekologiset kompensaatiot teoriasta teoiksi -tutkimushanke etsii toteuttamiskelpoista muotoa ekologisille kompensaatioille yhdistämällä tutkimusta neuvotteluprosessiin ja kokeiluihin. Akordi toteutti toukokuussa 2019 tutkimushankkeen työpajan, joka toi yhteen ekologisen kompensaation osapuolet: maanomistajat, yritykset ja kompensaation kannalta keskeiset viranomaiset.

Akordi valmisteli ja toteutti InnoForEst ja Ekoteko-hankkeiden yhteisen Ekologiset kompensaatiot – kohti pilotointivaihetta -työpajan Tikkurilassa keväällä 2019. Työpaja toi yhteen ekologisen kompensaation osapuolet: kompensaatiokohteita tarjoavat maanomistajat ja kompensoimisesta kiinnostuneet yritykset. Lisäksi työpajaan kutsuttiin kompensaatioiden kannalta keskeisiä viranomaisia. Työpajassa käytiin pilotteja pohjustavia alustavia keskusteluja maanomistajien ja yritysten kesken siitä, millaisilla edellytyksillä ja odotuksilla kukin olisi valmis lähtemään kompensaation toteutukseen.

Ekologiset kompensaatiot ovat nousseet luonnonsuojelun ohjauskeinovalikoimaan tutkimuksen ja kansainvälisten kokemusten siivittäminä. Hankkeessa pyritään edistämään kehitystä, jossa eri osapuolet (yritykset, maanomistajat, hallinto, tutkijat) kokevat entistä enemmän pohtivansa ja ratkaisevansa ekologisten kompensaatioiden toteutukseen liittyviä ongelmia ja haasteita yhdessä.

Uutinen 17.11.2021 Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota Uutinen Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863