08.10.2018

Etelä-Pohjanmaan suoraati

Siirry projektipankin etusivulle

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kokosivat kansalaisraadin pohtimaan maakunnan soiden käyttöä osana Etelä-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan valmistelua. Kansalaisraati oli osa kokeilua, jolla testattiin uusia osallistumistapoja yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Akordin Jonna Kangasoja avusti ja fasilitoi kolme kertaa syksyllä 2018 kokoontuneen raadin työskentelyä.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kutsuivat syksyllä 2018 koolle kansalaisraadin puntaroimaan kolmannen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa esitettyjä soiden käytön linjauksia ja vaikutuksia eri näkökulmista. Raatiin valittiin yhteensä 15 henkilöä lähes neljästäkymmenestä ilmoittautuneesta. Ryhmän jäsenet edustivat eri ikä- ja ammattiryhmiä, maakunnan kuntia sekä erilaisia näkemyksiä siitä, miten eteläpohjanmaalaisia suoalueita tulisi käyttää. Keskustelua käytiin turvetuotannosta ja soiden suojelusta, mutta myös muun muassa vesien suojelusta sekä suoalueiden virkistyskäytöstä.

Raati ei ollut näkemyksissään yksimielinen, mutta kolmen kokoontumisen lopputuloksena ryhmä pystyi muodostamaan yhteisen kannanoton Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavaehdotukseen. Raadin jäsenten antama palaute työskentelystä oli positiivista: tärkeänä pidettiin sitä, että raadin kautta jäsenille tarjoutui paikka ja aika avoimelle keskustelulle. Etelä-Pohjanmaan liitolle kokemus oli rohkaiseva ja loi hyvän pohjan hyödyntää yhteiseen harkintaan perustuvia osallistumismenetelmiä myös tulevaisuudessa.

Maakunnan liiton kaavaehdotuksen tavoitteena on sovittaa yhteen turvetuotannon ja suoluonnon suojelu sekä soiden muu käyttö. Kaava mahdollistaa turvetuotannon tulevaisuudessa, mutta uusi turvetuotantoala kohdistetaan jo ojitetuille soille. Luonto- ja virkistyskäyttöarvoiltaan tärkeimmät suot jätetään turvetuotannon ulkopuolelle.

Lisää kansalaisraadin työskentelystä Akordin blogissa.

Yle Uutiset 8.10.2018. Etelä-Pohjanmaalla ollaan osoittamassa tuhansia hehtaareja turvetuotantoon – kansalaisten suoraati toivoo, että uusi tuotanto kohdistetaan jo ojitetuille soille.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863