31.12.2020

FSC standardineuvottelut

Siirry projektipankin etusivulle

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä.

Alkuvuodesta 2020 Akordi kutsuttiin neutraalina tahona avustamaan Suomen FSC -standardin päivitykseen liittyviä neuvotteluja ja standardityön loppuunsaattamista. Akordi sovelsi tehtävässä kansainvälisen kumppaninsa Consensus Building Instituten laatimia ohjeita ja periaatteita (Consensus Building/Conflict Resolution Toolkit for National Forest Certification Standard-Setting Process).

Esitys Suomen uudeksi FSC-metsästandardiksi hyväksyttiin Suomen standardityöryhmässä alkuvuodesta 2021. Standardi määrittelee vähimmäistason sille, miten FSC-sertifioituja metsiä tulevaisuudessa hoidetaan Suomessa. Se luo peruskiven metsien taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuulliselle hoidolle FSC-sertifioiduissa metsissä. Suomen FSC-standardin uudistamisesta neuvoteltiin standardityöryhmässä, jossa on mukana neuvottelijoita FSC-järjestelmään kuuluvasta kolmesta kamarista: sosiaali-, talous ja ympäristökamareista. FSC:n periaatteiden mukaisesti kaikkien kamareiden on hyväksyttävä syntyvä ehdotus, eli neuvotteluissa on pyrittävä yhteisymmärrykseen. Standardityöryhmä pääsi standardin sisällöistä yksimielisyyteen vasta jatkoajalla – perusteellisten, useita vuosia kestäneiden neuvotteluiden tuloksena.

Standardityöryhmän jäsenet edustavat laajasti suomalaista metsäalaa ja kansalaisjärjestöjä. Sosiaalikamariin kuuluu järjestöjä, jotka edustavat metsäalan työntekijöitä, metsän virkistyskäyttöä ja saamelaisia. Talouskamari edustaa metsäteollisuutta, koneyrityksiä ja FSC:ssä mukana olevia metsänomistajia. Ympäristökamari koostuu ympäristöjärjestöistä.

Uusi standardi on päivitetty FSC:n uusimpien periaatteiden ja kriteerien mukaiseksi sekä vastaamaan paremmin 2020-luvun metsätalouden haasteisiin. Seuraavaksi esitys menee kansainvälisen FSC:n arvioitavaksi. Kansainvälinen FSC arvioi standardin sisältöä FSC:n periaatteita ja kriteerejä sekä kansainvälisiä yleisindikaattoreita vasten ja pyytää todennäköisesti vielä täsmennyksiä standardiin ennen kuin antaa sille lopullisen hyväksynnän.

Lue lisää https://fi.fsc.org/fi-fi/uutishuone/id/283

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863