25.11.2022

Govermat-tutkimushankkeen sidosryhmävuorovaikutuksen fasilitointi

Siirry projektipankin etusivulle

 

Suomen Akatemian rahoittamassa GoverMat-hankkeessa (2022-2025) perehdytään sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa, erityisesti akuissa, akkumateriaaleissa, elektroniikan komponenteissa ja kestomagneeteissa, käytettävien kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen. Akordi on hankkeessa mukana sidosryhmätilaisuuksien fasilitaattorina.

Yksi hankkeen työpaketeista keskittyy sidosryhmädialogiin ja yhteiseen tiedontuotantoon koskien kriittisten raaka-aineiden kiertotaloutta. Akordi suunnittelee ja fasilitoi vuosina 2022-2025 toteutettavat neljä sidosryhmätyöpajaa, joissa kerätään, jaetaan ja luodaan tietoa yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Hankkeessa ovat mukana VTT, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto, sekä kansainvälisiä kumppaneita.


GoverMat-hankkeen työpajassa pohditaan onnistumisen edellytyksiä kestävän kriittisten raaka-aineiden kiertotalouden saavuttamiseksi

GoverMat -hankkeessa järjestettiin ensimmäinen työpaja kiertotalouden asiantuntijoille ja sidosryhmille Kokkola Material Weekin yhteydessä Kokkolassa 17.11.2022. Työpajassa pohdittiin hankkeessa tehdyn esiselvityksen pohjalta tunnistettuja avainkysymyksiä sekä tunnistettiin yhdessä mitä haasteita ja mahdollisuuksia kriittisen raaka-aineiden kiertotalouteen liittyy. Alan tulevaisuuden kannalta tärkeimpinä kysymyksiä nähtiin osaamisen kehittäminen, innovatiivisten ratkaisujen muotoilu sekä materiaalivirtojen hallinta.

Hankkeen toinen työpaja järjestettiin Porissa 12.6.2023. Tilaisuudessa pohdittiin, mitä akkuteollisuuden ekosysteemit tarkoittavat kaupunkiseuduille. Keskusteluita käytiin Porin, Vaasan, Kokkolan, Kotka-Haminan ja Salon kaupunkiseutujen edustajien kesken. Lisäksi työpajassa kuultiin Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Jarkko Vesan puheenvuoro EU:n akkupolitiikasta ja siihen liittyvistä lähitulevaisuuden kysymyksistä.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta: www.govermat.fi

Emma Luoma
Operatiivinen johtaja
emma@akordi.fi
+358 40 5163622