25.05.2022

Helsingin kaupungin kaupunkipuiden tulevaisuus

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi suunnitteli, toteutti ja fasilitoi Helsingin kaupungin kaupunkipuulinjauksen päivitystyötä palvelevan kaksiosaisen työpajakokonaisuuden keskeisille sidosryhmille keväällä 2022.

Helsingin kaupunkipuulinjauksessa määritellyt periaatteet ohjaavat kaupunkipuihin liittyvää päätöksentekoa ja toimintaa tavoitteenaan turvata kaupunkipuiden hyvinvointi. Edelliset, v. 2014 laaditut periaatteet vaativat kuitenkin päivitystä, ja Helsingin kaupunki pyysi Akordia avuksi päivitystyöhön.

Akordin suunnittelema ja toteuttama työpajakokonaisuus koostui maastokävelyosuudesta kaupungin puurivikohteilla ja keskustelevammasta osuudesta Helsingin Kaupunkiympäristön tiloissa. Yhteentulemisten tavoitteena oli lisätä kaikkien osallistujien yhteistä ymmärrystä kaupunkipuurivien ylläpidon ja hoidon periaatteista, saada erilaiset huolet ja toiveet esiin ja talteen, sekä etsiä uusia ratkaisuehdotuksia puurivien ylläpidolle ja hoidolle.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842