06.06.2017

Helsingin kaupunkibulevardien ilmanlaadun suunnitteluperiaatteet

Siirry projektipankin etusivulle

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2017 konsulttityön kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi. Trafix Oy, Ilmatieteen laitos ja Serum Arkkitehdit toteuttivat työn Akordin vastatessa eri osapuolten välisen keskustelun avustamisesta sidosryhmätyöpajoissa.

Konsulttityön keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millä keinoilla kaupunkibulevardien ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa. Työssä tutkittiin, millaista liikennejärjestelmän ja maankäytön muodostamaa kokonaisuutta kaupunkibulevardisuunnittelutyössä tulisi tavoitella, jotta terveysvaikutukset ilmanlaadun kannalta eivät olisi kielteisiä. Suunnitteluperiaatteiden laatimisessa oli huomioitava ilmanlaadun lisäksi muut suunnittelulle asetetut tavoitteet ja niiden vaikutukset (esim. melu, ajoneuvoliikenteen sujuvuus, liikennejärjestelmän tasapuolisuus, vaikutukset kulkutapajakaumaan, kustannukset, mahdolliset ristiriitaiset vaikutukset).

Suunnitteluun osallistui laaja joukko toimijoita kuten pääkaupunkiseudun kunnat, Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Helsingin seudun liikenne. Akordi avusti sidosryhmätyöpajoissa käytyä keskustelua ja vastasi hankkeen eri osapuolten näkemysten esille saamisesta.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863