20.10.2022

Helsingin Länsisataman laajentamiseen liityvän asukasvuorovaikutuksen suunnittelu ja fasilitointi

Siirry projektipankin etusivulle

Helsingin Satama Oy suunnittelee Länsisataman kapasiteetin laajentamista ja siihen liittyvää tunneliyhteyttä Länsiväylän suuntaan. Akordi suunnitteli ja fasilitoi kaksi hankkeen asukasvuorovaikutukseen liittyvää tilaisuutta, Länsiväylän tunneliyhteyden YVA-vaihetta edeltäneen asukasvuorovaikutustilaisuuden syyskuussa 2022 sekä tunneliyhteyden YVA-ohjelman kuulemistilaisuuden marraskuussa 2022. Tilaisuuksien tavoitteena oli paitsi tarjota tietoa hankkeesta ja sen vaikutusten arvioinnista myös saada palautetta arvioitavista vaihtoehdoista ja suunnitelluista arviointimenetelmistä ja näin lisätä hankkeen avoimuutta ja vaikutusten arvioinnin hyväksyttävyyttä.

Lisäksi Akordi suunnitteli ja fasilitoi hankkeen projektiorganisaation käynnistystilaisuuden maaliskussa 2023, jossa tavoitteena on luonnostella projektin tavoitteet ja sopia projektin henkilöstön luottamusta, sitoutumista ja suorituskykyä ylläpitävistä ja kehittävistä toimintatavoista.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842