09.09.2019

Helsingin liikennejärjestelmän tulevaisuuskuva ja kaupunkilaisten muutosvalmius

Siirry projektipankin etusivulle

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2019 liikenteen tulevaisuusanalyysin laadinnan, jonka tarkoituksena on muodostaa käsitys kaupungin liikennejärjestelmään vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja siitä, kuinka muutoksiin voidaan varautua. Osana työtä Akordi toteutti muutosvalmiusanalyysin, joka tuottaa suosituksia muutosten käsittelyyn asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Tulevaisuusanalyysin avulla Helsinki pyrkii valmistautumaan kaupungin liikennejärjestelmää koskeviin muutoksiin ja tarkastelemaan kriittisesti kaupungin kehitystä ja muutoskulkuja. Osatehtävänä kartoitettiin kaupunkilais- ja sidosryhmien aikaisempia kannanottoja liikennejärjestelmää koskeviin suunnitelmiin. Muutosvalmiusanalyysin avulla pyrittiin ymmärtämään paremmin Helsingin seudun liikenteen kehittämiseen liittyvää toimijakenttää, toimijoiden intressejä sekä tulevaisuuden kehittämistyön kannalta keskeisiä avainkysymyksiä ja mahdollisia tapoja niiden käsittelemiseksi.

Emma Luoma
Operatiivinen johtaja
emma@akordi.fi
+358 40 5163622