16.09.2019

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma

Siirry projektipankin etusivulle

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää. Akordi oli mukana MAL 2019 -työssä puitesopimuskonsulttina sparraamassa prosessin sidosryhmäyhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-työhön osallistui huomattava määrä toimijoita. Neljäntoista kunnan yhteisesti hyväksytyn suunnitelman aikaansaaminen oli aito neuvotteluhaaste, sillä seudun kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia paitsi kooltaan myös kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien puolesta. MAL 2019 -suunnitelmassa mukana olevat kunnat tasapainottelivat kahden näkökulman välillä: mikä on ensisijaista ja tärkeää omalle kunnalle, ja toisaalta mitkä ratkaisut ovat merkityksellisiä koko seudun toimivuuden kannalta.

Suunnitelman valmistelu aloitettiin vuonna 2016 perusteellisen selvitystiedon tuottamisella ja sopimalla yhteisistä tavoitteista. Akordi oli mukana MAL 2019 -työn suunnitteluvaiheessa vahvistamassa suunnittelutyön vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä. Akordi tuki ydinryhmää prosessin suunnitteluun ja vuorovaikutukseen liittyvissä valinnoissa ja sidosryhmätilaisuuksien valmistelussa. Oleellista yhteistyön onnistumisen kannalta oli kuntien erilaisuuden huomioiminen ja suunnitelman reaalivaikutusten avaaminen kunkin kunnan kohdalta. Toisaalta oli pystyttävä kertomaan yksilöllisesti, mitä tarkoittaisi, jos yhteistä suunnitelmaa ei synny: seudun kasvaessa nykytila ei ole vaihtoehto, sillä muun muassa lisääntyviin liikkumistarpeisiin ja niiden seurauksiin on varauduttava.

MAL 2019 -suunnitelmaluonnos vietiin lausuntokierrokselle marraskuussa 2018 ja HSL:n hallitus, HSYK ja KUUMA-johtokunta hyväksyivät viimeistellyn suunnitelman osaltaan keväällä 2019. Suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Syksyllä 2019 järjestettiin MAL 2019 -suunnitelmaa käsittelevä luottamushenkilöseminaari, jonka Akordi fasilitoi.

Yhteisten hyötyjen löytäminen on kaikkien etu MAL-työssä. Taustaa MAL-yhteistyölle Akordin blogissa.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863