15.01.2024

Hiilineutraali Helsinki -työn vuorovaikutusstrategia

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi teki Helsingin kaupungille vuorovaikutusstrategian Hiilineutraali Helsinki -työn liikennetoimenpiteiden laajaa vaikutusten arviointa varten. Työ koostui vuorovaikutuksen näkökulmasta tehdystä riskianalyysista, verrokkitapausten analyysista sekä avaintahojen kanssa käydyistä taustakeskusteluista, joiden pohjalta Akordin asiantuntijat laativat toimintasuunnitelma-ehdotuksen vuorovaikutuksen kokonaisuudelle.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842