01.01.2024

JustH2Transit

Siirry projektipankin etusivulle

JustH2Transition-konsortiohanke (Oulun yliopisto, LUT yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Akordi Oy) on tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tukea siirtymistä vetypohjaiseen talouteen Suomessa. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto ja sen on osa Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää siirtymää (JUST ENERGY) -ohjelmaa. Hanke keskittyy kolmeen avainalueeseen:

  • Energiantuotanto: Hankkeessa selvitetään, miten vetyä voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä tehokkaasti ja kestävästi.

  • Yhteiskunnalliset vaikutukset: Hankkeessa tarkastellaan vetysiirtymän sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, mukaan lukien sen vaikutukset työllisyyteen, ilmastonmuutokseen ja tasapuolisuuteen.

  • Systeemiset ja teknologiset pullonkaulat: Hankkeessa tunnistetaan ja käsitellään systeemisiä ja teknologisia haasteita, jotka haittaavat vetyteknologioiden käyttöönottoa.

JustH2Transition-konsortio koostuu johtavista vetytutkimuksen ja -innovaatio asiantuntijoista Suomesta. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä kansallisten ja eurooppalaisten organisaatioiden kanssa, jotka työskentelevät vetysiirtymän tukemiseksi.

JustH2Transition-projektin odotetaan tuottavan useita arvokkaita tuloksia, kuten:

  • Kattava katsaus vetysiirtymästä energiantuotannon, yhteiskunnallisten vaikutusten sekä systeemisten ja teknologisten pullonkaulojen näkökulmasta.

  • Suosituksia poliittisille päättäjille siitä, miten tukea oikeudenmukaista ja kestävää siirtymistä vetypohjaiseen talouteen.

  • Tieteeseen perustuva tieto, joka tukee uusien vetyteknologioiden kehittämistä ja niiden käyttöönottoa teollisuudessa.

  • Suuren yleisön tietoisuus ja hyväksyntä vetyyn siirtymisestä

Akordi toimii hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Akordin työpakettia johtaa Minna Näsman.

Minna Näsman Kuva: Akordi
Minna Näsman
Kehitysjohtaja
minna@akordi.fi