01.10.2020

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Siirry projektipankin etusivulle

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Mukana neuvotteluissa ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa kesällä 2020. Kaupunkiseudun kunnat valmistelevat tätä ennen Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Valmistelutyön tarkoituksena on sopimuksen asiasisällön lisäksi varmistaa MAL-sopimuksen hyväksyttävyys ja kaikkien kuntien sitoutuminen sopimusluonnokseen ja aikanaan sopimuksen toimeenpanoon. Akordi suunnitteli ja fasilitoi työhön liittyviä valmisteluryhmän työpajoja ja tuki sopimusta edeltävää toimenpiteiden tunnistamista ja sopimista.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863