08.06.2022

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmista nousevat ristiriidat ja konfliktinratkaisun mahdollisuudet

Siirry projektipankin etusivulle

Kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmiin liittyy moniulotteisia konfliktiasetelmia ja -mahdollisuuksia, joiden jäsentämiselle ja ratkaisumahdollisuuksien tunnistamiselle on selvä
ja ajankohtainen tilaus. Ristiriitojen ja niiden ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamiseksi Kalatalouden keskusliitto tilasi Akordilta vuonna 2022 työn, joka sisälsi analyysin KKL:n selvityksessä esille tulleista konfliktitilanteista sekä käyttö- ja hoitosuunnittelun käytäntöön viemisestä. Akordin Lasse Peltonen kirjoitti työn tuloksena tunnistettuja konfliktien ratkaisutapoja esittelevän artikkelin, joka julkaistiin Suomen Kalastuslehdessä. Lisäksi Peltonen piti sisällöistä esitelmän kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutuspäivän yhteydessä.

Lasse Peltonen
Hallituksen pj.
lasse.peltonen@uef.fi
+358 40 192 0053