14.10.2020

Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista (Argumenta)

Siirry projektipankin etusivulle

Suomen kulttuurirahasto myönsi 150 000 euron rahoituksen hankkeelle “Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista”, johon kaikki metsien käytöstä kiinnostuneet voivat osallistua. Tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö (JYU.Wisdom), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Akordi. Hanke kesti keväästä 2021 kevääseen 2023.

Hanke kokosi metsien käytön kestävyydestä kiinnostuneet tutkijat ja sidosryhmät yhteen keskustelemaan siitä, mitkä osa-alueet määrittelevät suomalaisen metsätalouden kestävyyden. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 aikana käytiin vuoropuhelua erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta yhdistävässä ryhmässä. Keskustelua käytiin kolmessa eri työpajassa, joiden järjestämisestä ja fasilitoinnista Akordi vastasi. Keskusteluista syntyi jaettu käsitys siitä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, sekä työlähete tutkijaryhmälle.

Vuoden 2022 aikana tutkijat työstivät yhteisen näkemyksen kestävyyden pääkriteereistä ja kestävyysmuutosten mittamisessa hyödyllisistä indikaattoreista. Työn tulokset ja indikaattorilista julkaistiin Metsätieteen aikakauskirjassa joulukuussa 2022, ja tuloksia esiteltiin myös Puistokadulla 11.1.2023 pidetyssä seminaarissa.

Hankkeen lopputuloksena eri tieteenaloilla metsiin liittyvää tutkimusta tekevät tahot kuvaavat kestävyyttä aiempaa monipuolisemmin ja sitä kautta metsätalouden kestävyyden arviointi on aiempaa useamman osallisen näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla tehty. Tähän työhön liittyy esimerkiksi kestävyysmuutosta kuvaavien indikaattorien kehittäminen.

Hankkeen työryhmä:

Panu Halme, Dos., FT, Jyväskylän yliopisto
Annika Kangas, Prof., MMT, Luonnonvarakeskus
Atte Komonen, Dos., MMT, Jyväskylän yliopisto
Sari Pynnönen, MMT, Helsingin yliopisto
Jonna Kangasoja, TkT, Akordi

Jyväskylän yliopisto tiedote 14.10.: Uusi hanke etsii keinoja mitata metsien käytön kokonaiskestävyyttä

Hankeryhmän julkaisu hankkeen etenemisestä Metsätieteen aikakauskirjassa:
Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit

Videotallenne Puistokadulta 11.1.2023: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit

Maailman kestävintä vai ei lainkaan kestävää? Metsien käytön uudet indikaattorit webinaari Uutinen 27.5.2021

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863