01.10.2022

Koitajoen valuma-alueen yhteistyö – Koitajoki-Koitere Foorumi

Siirry projektipankin etusivulle

Koitajoen valuma-alueella Pohjois-Karjalassa on kehitetty alueen toimijoiden välille yhteistoimintamallia erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja valuma-alueen vesistöjen tilan parantamiseksi. Nyt yhteistyötä halutaan tiivistää ja kehittää edelleen. Akordi suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiantona yhteistyön jatkoa käsittelevän työpajan lokakuussa 2022.

Koitajoen valuma-alueen alueellisen yhteistyön kehittäminen sai alkusysäyksen Freshabit LIFE IP-hankkeen (2016-2022) Koitajoen osahankkeessa. Tähän astisessa työssään eri toimijoista koottu yhteistyöryhmä on toiminut mm. tiedon jakamisen ja välittämisen alustana alueella. Yhteistyöryhmä on esimerkiksi useampana vuonna järjestänyt Koitajoki-Koitere Foorumin, jossa on esitelty käynnissä olevia hankkeita ja tutkimuksia ja tuotu yhteen alueen toimijoita yhteen keskustelemaan. Vaikka Freshabit LIFE IP- hanke päättyykin, yhteistyön toivotaan kuitenkin jatkuvan ja yhä konkretisoituvan.

Akordi suunnitteli, toteutti ja fasilitoi 7.10.2022 järjestetyn Koitajoki-Koitere Foorumin yhteydessä työpajan, jossa keskusteltiin monipuolisen toimijajoukon kesken yhteistyön tahtotilasta ja keinoista, joilla tähän mennessä tunnistettuihin yhteistyön haasteisiin voitaisiin vastata.

Yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeänä nähtiin mm. oikeiden tahojen mukaan saanti ja sitoutuminen työhön, vastuiden ja roolien selkeä ja läpinäkyvä jako, yhteistyön koordinaatio, sekä tehokas ja oikea-aikainen viestintä ja tiedonvaihto.

Lasse Peltonen
Hallituksen pj.
lasse.peltonen@uef.fi
+358 40 192 0053