10.08.2022

Kokemäenjoen vesivisio 2050 selvitystyö

Siirry projektipankin etusivulle

Kokemäenjoen Vesivisio 2050 on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesien hoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vesivisio laadittiin alueellisesti sidosryhmien, ELY-keskusten ja maakuntien liittojen yhteistyönä vuonna 2017. Vesivisiotyön vaikuttavuus ei kuitenkaan ole saavuttanut sille asetettuja odotuksia, minkä vuoksi  Ely-keskus tilasi Akordilta selvityksen vesivision seuraavista mahdollisista jatkoaskelista.

Selvitystyön keskiössä olivat yhteensä 17 sidosryhmähaastattelua, joissa haastateltiin yhteensä 27 alueellista ja paikallista toimijaa. Haastattelujen ja niitä edeltävän vesivisiota koskevan dokumentaation läpikäynnin pohjalta toteutettiin vesivisiota koskeva SWOT-analyysi. Analyysissa tarkasteltiin Kokemäenjoen vesivision 2050 sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimintaympäristön vesivisioon kohdistamia uhkia ja toisaalta mahdollisuuksia. SWOT-analyysin lisäksi selvitykseen koottiin erilaisia toimintavaihtoehtoja ja konkreettisia toimenpiteitä Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiotyön jatkosta.

Lasse Peltonen
Hallituksen pj.
lasse.peltonen@uef.fi
+358 40 192 0053