25.09.2019

Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa

Siirry projektipankin etusivulle

Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksi yrityksen tärkeimmistä tuotantotekijöistä, erityisesti kun on kyse ympäristöön vaikuttavista hankkeista. Jos hanke ei saavuta sosiaalista hyväksyntää, aikataulut viivästyvät ja kustannukset nousevat. Yritys voi kuitenkin ennakoida konfliktitilanteita ja valmistautua niihin: sidosryhmäosaaminen ja laadukas vuorovaikutus ovat avaimia konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen.

Akordi koulutti toukokuussa 2019 yritysvastuujärjestö FIBS ry:n jäseniä yritysten sidosryhmäosaamisesta, konfliktitilanteissa toimimisesta ja intressien yhteensovittamisesta. Koulutuksessa käytiin läpi tapoja parantaa yritysten sidosryhmäosaamista, yritysten toimia konfliktitilanteissa ja kykyä yhteensovittaa intressejä.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863