28.05.2019

Koulutus tulvaryhmien vetäjille

Siirry projektipankin etusivulle

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulvaryhmät niille vesistöalueille ja merenrannikon alueille, joille tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella on nimetty merkittävä tulvariskialue. Tulvaryhmän muodostavat asianomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajat. Akordi valmensi 28.5.2019 tulvaryhmien vetäjiä sidosryhmäyhteistyön johtamiseen ja vahvistamiseen sekä konfliktien hallintaan ja ratkaisemiseen Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä koulutuksessa.

Koulutuksessa keskusteltiin tulvaryhmien työskentelyn haasteista ja jaettiin havaintoja ryhmien ensimmäisistä kokoontumisista. Lisäksi koulutus tarjosi tulvaryhmien vetäjille eväitä siihen, miten rakennetaan yhteisiä hyötyjä tuottava prosessi ja millaisista asioista toimiva yhteistyö ja työskentely koostuu.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863