01.10.2023

Neutraali foorumi tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ratkaisuna

Siirry projektipankin etusivulle

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä ja ratkaisua. Tähän tarpeeseen Akordi vastaa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa rakentaen konfliktien hallintaa palvelevan neutraalin foorumin. 

Vuosien 2023-2025 Akordi rakentaa laajan yhteistyöverkoston kanssa Suomeen vihreän siirtymän konfliktien hallinnan kapasiteettia ja konfliktien ennakoivaa hallintaa palvelevaa neutraalia foorumia. Työtä rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin Säätiö. Hankkeessa on mukana oikeudenmukaisen siirtymän ydinkysymysten parissa toimivia asiantuntijoita ja tahoja, joilla on suora näkymä myös siirtymän konfliktipotentiaaliin.

Neutraalilla foorumilla osapuolet voivat tuoda yhteisen ongelmansa tai kiistanaiheensa puolueettomaan neuvottelupöytään, eli ohjattuun prosessiin, jota avustaa ammattimainen, puolueeton asiantuntija (professional neutral). Yhteisesti rakennettu toimintamalli pelisääntöineen, sekä säännöllisen yhteydenpidon ja ennakoinnin mahdollistava ’yhteistyön alusta’ auttavat välttämään paikallisten, hankekohtaisten konfliktien kärjistymistä.

Neutraalia foorumia pilotoidaan ja kehitetään tiivissä yhteistyössä mm. tuulivoima-alan toimijoiden kanssa. Piloteissa käsitellään esimerkiksi tuulivoima-alan ja sidosryhmien tunnistamia ajankohtaisia tarpeita, joihin toimijat ovat jo nyt motivoituneita etsimään konflikteja ennakoivia ratkaisuja ja uusia toimintatapoja. Tällaisesta esimerkkinä on Akordin avustama prosessi, jossa on rakennettu vuoropuhelua ja yhteistyötä poronhoitajien ja tuulivoima-alan toimijoiden välille. Yhteistyön ensimmäisenä välituloksena julkaistiin alkuvuodesta 2023  Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella – tuulivoima-alan ja poronhoidon näkemys hyvistä käytännöistä -opas.

Hankkeessa tukeudutaan Akordin kokemuksen lisäksi kansainvälisiin esimerkkeihin ympäristökonfliktien käsittelyn toimintamalleista (ks. esim. Yhdysvaltojen ympäristöhallintoa palveleva EPA:n Conflict Prevention and Resolution Center ja Oregonin osavaltiossa toimiva National Policy Consensus Center).

Lue lisää:

Akordin uutinen 5.10.2023: TAH säätiöltä merkittävä rahoitus Akordille vihreän siirtymän konfliktien ennakointiin

MustRead 5.10.2023, Lasse Peltonen: Vihreä siirtymä ei onnistu ilman konfliktien ennakointia ja hallintaa

4.9.2023 Vieraskynä, TAH-säätiön blogi, Jonna Kangasoja: Missä vihreän siirtymän konfliktit ratkaistaan?

 

 

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863