04.10.2022

No Net Loss City

Siirry projektipankin etusivulle

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. No Net Loss City -yhteistyöhankkeessa on kehitettiin vuosina 2021-2022 ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien maankäytönsuunnitteluun. Mallia kehitettiin ja testattiin yhdessä Jyväskylän, Lahden, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa. Luontoarvojen lisäksi malli huomioi suunnittelussa alueiden virkistysarvot ja kompensoinnin sosiaalisen hyväksyttävyyden.

Hankkeessa laadittiin toimintamalli ja työkalut ekologisten kompensaatioiden käyttöönottamiseksi osaksi suomalaisten kuntien maankäytön suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi kompensaatiot laajennetaan uusien tieteellisten menetelmien avulla huomioimaan myös alueiden virkistysarvot sekä kompensaatioiden sosiaalinen hyväksyttävyys. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2021-2022 toteutettiin kaksi pilottia, Jyväskylässä ja Lahdessa, ja näiden kokemusten perusteella valmisteltiin kuntien yleiseen käyttöön tarkoitettu toimintamalli.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoittajana toimi Sitra. Hankkeen toteutti Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuskonsortio. Lisäksi hankkeessa olivat mukana Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupungit sekä Kuntaliitto. Akordi oli mukana hankkeessa suunnittelemassa ja avustamassa pilottien toteutusta ja ekologisen kompensaation mallin rakentamista kuntien maankäytöön. No Net Loss City –hankkeessa tuotettujen toimintamallin ja työkalujen kehittäminen ja pilotointi jatkuvat elokuun 2022 jälkeen BOOST-hankkeen Työpaketissa 6.

Lisätietoja hankkeesta: https://boostbiodiversityoffsets.fi/no-net-loss-city/

Hohti, J., Nieminen, E., Jalkanen, J., Oinonen, I., Huttunen, S., Pappila, M., Halme, P., Salokannel, V., Pietilä, K., Kujala, H. (2022). Kunnat hidastamaan luontokatoa – Suosituksia luontohaittojen välttämiseksi, lieventämiseksi ja kompensoimiseksi kuntien maankäytössä. Wisdom Letters.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863