06.04.2022

Nurmijärven kaavoituksen kehittämistyö

Siirry projektipankin etusivulle

Nurmijärven kaupunki käynnisti vuonna 2021 kaupungin kaavoituksen kehittämistyöryhmän raportin toimeenpanoa ohjaavan toimenpideohjelman laatimisen. Työn tavoitteena oli etsiä hyvässä yhteistyössä ratkaisuja raportissa esitettyihin toiveisiin ja tavoitteisiin, ja varmistaa samalla, että ne ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan toteutettavissa. Akordi tuki kaupunkia kaavoituksen kehittämisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia koskevien erilaisten näkemysten kartoittamisessa ja yhteensovittamisessa.

Akordin työ alkoi lähtötilanteen kartoituksella, jossa haastateltiin kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä tutustuttiin kaavoituksen kehittämistyön tausta-aineistoihin. Lähtötilanteen kartoituksen avulla muodostettiin jaettu tilannekuva siitä, mitkä olisivat työn kannalta keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä sekä rakennettiin luottamusta riippumattoman tahon ja osapuolten välille. Kartoitusvaiheen jälkeen Akordi auttoi kaupunkia määrittelemään työskentelyn tavoitteet, pelisäännöt ja työskentelytavat sekä käymään sisäistä keskustelua niistä reunaehdoista, joihin syntyvien ratkaisujen on sovittava, sekä alustavasti ideoimaan mahdollisia tapoja päästä tilanteesta eteenpäin. Työn osana järjestettiin kaksi työpajaa, jotka Akordi suunnitteli ja fasilitoi.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863