31.03.2024

Nurmijärven Sudentullin asemakaavan asukasvuoro-vaikutuksen toteutus ja tuki

Siirry projektipankin etusivulle

Nurmijärven kunnassa on käynnissä asemakaavan laadinta Sudentullin työpaikka-alueelle datakeskusta varten. Hankkeella on Nurmijärven kunnalle suuri elinkeinopoliittinen merkitys. Hankkeella on kuitenkin myös kokonsa takia merkittäviä vaikutuksia, jotka todennäköisesti tulevat aiheuttamaan huolta naapurustossa. Suunnittelun aikaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen onkin perusteltua kiinnittää erityistä huomiota. Toimimme asemakaavaprosessissa ulkopuolisena neutraalina eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen edistäjänä ja avustajana.

Edistämme hankkeen avoimuutta ja osallisten tiedonsaantia selkeällä ja oikea-aikaisella viestinnällä, tunnistaa ja luoda mahdollisimman laajasti yhdessä jaettu näkemys arvioitavista vaikutuksista, suunnittelutyössä ratkaisua vaativista kysymyksistä, mahdollisista ratkaisuista ja tietotarpeista. Lisäksi tuemme suunnittelua luomalla rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollistavia foorumeita haasteiden ratkomiselle ja yhteensovittamiselle sekä avustaa tilaajaa ennakoitavissa ja ennakoimattomissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja niiden ratkaisemisessa.

Asemakaavoituksen aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin maaliskuussa 2024. Seuraavana vuorossa on kaavaluonnoksen nähtävilläoloon liittyvä asukastilaisuus syksyllä 2024.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842