06.05.2021

Nurmijärvi – Ilvesvuoren asemakaava

Siirry projektipankin etusivulle

Nurmijärven kunta käynnisti keväällä 2021 asemakaavan laadinnan Ilvesvuoren pohjoisosaan. Kaavan myötä alueelle kaavaillun Kesko Oy:n suuren logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollistuisi, mikä on aiheuttanut naapurustossa huolta mm. rakennuksen aikaisiin vaikutuksiin liittyen.

Nurmijärven kunta pyysi Akordilta tukea kaavaprosessin aikaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Työ sisälsi asemakaavarprosessin viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman laatimisen sekä kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävilläoloon liittyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän toteutuksen, kuten asukastilaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen.

Työn tavoitteena oli mm. edistää hankkeen avoimuutta ja osallisten tiedonsaantia, tunnistaa ja luoda mahdollisimman laajasti yhdessä jaettu näkemys suunnitelmatyössä ratkaisua vaativista kysymyksistä, mahdollisista ratkaisuista ja tietotarpeista, sekä tukea suunnittelua luomalla rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollistavia foorumeita haasteiden ratkomiselle ja yhteensovittamiselle. Akordin rooli oli toimia ulkopuolisena neutraalina eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen edistäjänä ja avustajana.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842