01.09.2019

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus Uudenmaan liiton henkilöstölle

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi koulutti Uudenmaan liiton aluesuunnittelun, aluekehityksen ja hallinnon asiantuntijoita syksyllä 2019. Opi johtamaan yhteistyötä -loulutus koostui kahdesta lähijaksosta, niiden välillä tehdyistä omista kokeiluista, sekä välitapaamisesta. Akordin Jonna Kangasoja, Emma Luoma ja Juha-Pekka Turunen tutustuttivat liiton työntekijät yhteistyöhön perustuvan collaborative governance -hallintatavan periaatteisiin. Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksen ydin muodostuu kolmesta elementistä: yhteistyön johtamiseen liittyvistä perusperiaatteista, prosesseista ja henkilökohtaisista taidoista. Näitä osa-alueita lähestytään osallistujien omien kokemusten ja ajankohtaisten haasteiden kautta.

Kuinka Uudenmaan liiton osallistujat kommentoivat koulutusta?

”Koulutus muutti ajatuksiani yhteistyöstä ja siihen osallistumisesta. Ymmärrän nyt yhteistyöhön vaikuttavia prosesseja ja sitä, miten minun kannattaa rakentaa yhteistyötä erilaisissa tilanteissa. Koen muuttuneeni työyhteisön jäsenenä ratkaisukeskeisemmäksi ja empaattisemmaksi.”

”Erinomainen koulutus, joka antoi monipuolisia ja helposti käyttöön otettavia työkaluja yhteistyön kehittämiseen niin työssä kuin arjessakin.”

”Akordin koulutus antaa hyvät eväät vuorovaikutustilanteisiin valmistautumiseen ja tarjoaa hyväksi havaitun toimintamallin yhteistyöprosessin vaiheistamiseen.”

”Koulutus oli hyvin laadittu ja ammattimaisesti toteutettu. Välittömät ja omistautuneet vetäjät loivat tilaisuuteen rauhallisen ja keskustelevan ilmapiirin. Näistä opeista on hyötyä työni kaikissa vaiheissa, ei vain itse vuorovaikutustilanteissa.”

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863