27.09.2019

Päijänne

Siirry projektipankin etusivulle

Jyväskylän kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulujen vuonna 2018 toteuttamassa Päijänne Brändiksi -hankkeessa edistettiin Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyötä sekä selvitettiin alueen toimijoiden kiinnostusta hakea Unescon biosfäärialuestatusta. Akordin vetämässä hankkeen päätöstyöpajassa käytiin läpi hankkeen tilaisuuksien antia ja selvitysten tuloksia sekä pohdittiin vaihtoehtoja seuraaviksi askeliksi.

Päijänne Brändiksi -hankkeessa osallistettiin Päijänteen alueen toimijoita, kuten kuntia, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, metsä-, maatalous- ja kalasektorin toimijoita, matkailunedistämisorganisaatioita, yrityksiä sekä eri järjestöjä ja yhdistyksiä, käymään avointa keskustelua alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä ja yhteistyöstä. Lisäksi hanke pyrki selvittämään, soveltuisiko Unescon biosfäärialue -toimintamalli yhdessä tekemisen foorumiksi.

Akordi oli mukana suunnittelemassa ja fasilitoimassa hankkeen päättävää työpajaa. Ennen työpajaa Akordi kontaktoi kymmenen keskeistä sidosryhmien edustajaa saadakseen taustatietoa työpajan tavoitteiden, hankkeen jatkosuunnitelmien ja toimijoiden yhteisten intressien kirkastamiseksi. Akordin Jonna Kangasoja alusti tilaisuuden luennoimalla ympäristöasioihin liittyvistä neuvottelu- ja yhteistyöprosesseista.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863