25.11.2021

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma

Siirry projektipankin etusivulle

Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027 ohjaavan suunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa 2020. Luonnonvarasuunnitelmalla yhteensovitetaan valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu oli yhteistyöryhmä, johon osallistui alueen keskeisiä toimijoita. Yhteistyöryhmä pohti neljässä työpajassa luonnonvarojen hoitoa ja käyttöä sekä mietti toiminnan linjauksia suunnitelma-alueelle. Akordi avusti yhteistyöryhmän työskentelyä. Uusi luonnonvarasuunnitelma julkaistiin vuoden 2021 lopulla.

Projektin suunnitelma-alue kattaa valtion maa- ja vesialueet Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylässä. Suunnittelualue kattaa 91 % koko alueen pinta-alasta, mikä tarkoittaa kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa hehtaaria. Uusi luonnonvarasuunnitelma korvaa edellisen Ylä-Lappiin tehdyn luonnonvarasuunnitelman, joka laadittiin vuonna 2012 ja oli voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Suunnittelussa arvioitiin valtion maiden ja vesien nykytilaa sekä käytön että luonnonvarojen osalta. Lisäksi arvioitiin, miten Metsähallituksen vaikuttavuus on kehittynyt menneellä suunnitelmakaudella ja miten se nykyisillä maankäyttöratkaisuilla kehittyy. Yhteistyöryhmässä käsiteltyjä keskeisiä teemoja olivat mm. lupametsästyksen sosiaalinen kestävyys, maastoliikenne, erävalvonta, tuulivoimaan ja malminetsintään liittyvät kysymykset, matkailun toimintaedellytysten turvaaminen, perinteisten elinkeinojen ja muun maankäytön yhteensovittaminen, metsätalouden jatkuvuus ja huoltovarmuus sekä alkuperäiskansan ja muiden paikallisten ihmisten oikeuksien turvaaminen.

Konfliktikartoitusraportti https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2496

Tiedote https://www.metsa.fi/tiedotteet/saamelaisten-kotiseutualueen-luonnonvarojen-kayton-pelisaannot-selvilla-94-erillista-toimenpidetta-ohjaavat-metsahallituksen-toimintaa-seuraavien-viiden-vuoden-ajan/

Tiedote https://www.metsa.fi/tiedotteet/matkailun-vaikutukset-ja-maankaytto-puhuttivat-saamelaisten-kotiseutualueen-luonnonvarasuunnitelman-ensimmaisessa-yhteistyoryhman-tapaamisessa/

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863