01.02.2024

Selvitys: Merialuesuunnitelman vaikuttavuus ja toimivuus merituulivoiman edistämisessä ja suunnitelmaan sitoutumisen vahvistaminen

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi on mukana tekemässä Ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä, jossa tarkastellaan merialuesuunnittelun oikeudellista taustaa sekä suunnitelmien laadinnan ja vaikuttavuuden nykytilaa. Akordi tuottaa selvitykseen haastattelujen ja fokusryhmäkeskustelujen avulla tuotetun koonnin merialuesuunnittelun vaikuttavuuden kannalta keskeisistä kipupisteistä ja kehittämistarpeista. Tarkastelun tavoitteena on ymmärtää merialuesuunnittelun vastuutahojen ja näiden keskeisten sidosryhmien näkemyksiä merialuesuunnittelun vaikuttavuudesta. Samalla toimijat arvioivat omia vaikutusmahdollisuuksiaan ja omien organisaatioidensa sitoutumisen astetta.

Selvityksen tulokset kootaan raporttiin, jossa esitetään oikeudelliset ja suunnitteluprosessia koskevat suositukset merialuesuunnittelun vaikuttavuuden ja siihen sitoutumisen vahvistamiseksi. Vaikuttavuutta tarkastellaan sekä oikeudelliselta (erit. velvoittavuus ja kytkökset muuhun meriä koskevaan lainsäädäntöön) että yhteiskunnalliselta (erit. osallistuminen ja hyväksyttävyys) kannalta. Oikeudellisen analyysin tuottamisesta vastaa ympäristöoikeuden professori Niko Soininen.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842