04.04.2019

Susikannan hoitosuunnitelman päivitys

Siirry projektipankin etusivulle

Suomen susikannan hoitosuunnitelma on susikannan hallintaan tarkoitettu työkalu, jolla sovitetaan yhteen suden ja sudensuojelun sekä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet. Hoitosuunnitelman päivitystyö käynnistyi syksyllä 2018. Akordi suunnitteli ja avusti hoitosuunnitelmasta käytävää keskustelua seitsemässä alueellisten riistaneuvostojen sidosryhmätilaisuudessa keväällä 2019.

Viimeisin voimassa oleva susikannan hoitosuunnitelma vahvistettiin vuonna 2015. Muutokset susikannassa loivat kuitenkin tarpeen hoitosuunnitelman päivittämiselle. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla tapahtuvan päivitystyön tavoitteena on parantaa luottamusta ja kehittää uusia keinoja ratkaista ja ehkäistä ennalta suden aiheuttamia ongelmia. Hoitosuunnitelman tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivaa keskusteluyhteyttä viranomaisten, tutkijoiden, metsästäjien, susialueiden asukkaiden ja luonnonsuojelijoiden kesken. Tunteita herättävää aihetta on pyritty lähestymään kutsumalla keskeiset etujärjestöt mukaan valmistelutyöhön alusta alkaen.

Alueellisia ja paikallisia näkökulmia sekä toimenpide-ehdotuksia kerättiin maa- ja metsätalousministeriön sekä alueellisten riistaneuvostojen järjestämissä sidosryhmätilaisuuksissa. Akordi vastasi eri puolilla Suomea järjestettävien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi Akordi valmensi hoitosuunnitelman laadinnasta vastaavan työryhmän jäseniä fasilitoimaan tilaisuuksia itse. Tilaisuudet keräsivät kiitosta sidosryhmiltä, ja keskustelu koettiin rakentavaksi ja osallistujia kunnioittavaksi. Keskeisiä tekijöitä onnistumisen takana oli aktiivista kuuntelemista ja yhteistä pohdintaa tukeva työskentelytapa sekä valmistelutyön otollinen vaihe: työryhmässä oli tunnistettu keskeiset ratkaistavat kysymykset ja haasteet, mutta tavoitteita ja toimenpiteitä ei ollut vielä määritelty. Maakuntakierroksella esiin nousseet asiat näkyvät konkreettisesti susikannan hoitosuunnitelman sisällössä, ja esitetyt toimenpide-ehdotukset saivat tukea myös elokuussa 2019 päättyneellä lausuntokierroksella. Hyvät kokemukset uudenlaisesta työskentelytavasta kannustavat jatkamaan keskustelua: hoitosuunnitelmaan kirjattiinkin tavoite hyödyntää keskustelevaa toimintatapaa myös tulevaisuudessa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti susikannan hoitosuunnitelman päivityksen marraskuussa 2019. Keskustelua tullaan jatkamaan ja Akordi on mukana valtakunnallisen susifoorumin formaatin muotoilussa. Akordi on mukana myös alueellisten ennakoimattomien ristiriitatilanteiden käsittelyssä.

Lisää päivitystyöstä maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Metsästäjä-lehti 4/2019, juttu alkaen sivulta 24.Uudenlaista otetta susikeskusteluihin

YLE Uutiset 24.4.2019. Susikannan hoitosuunnitelma tarjoaa uusia keinoja haittojen torjuntaan, mutta perää myös asennemuutosta: ”Susia on opittava sietämään”

Suomen Luonto 2.10.2019. Sudella on uusi mahdollisuuden ikkuna

Videoblogi: Palkitsevaa susidialogia maakuntakierroksella

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842