01.09.2016

Tampereen Eteläpuisto

Siirry projektipankin etusivulle

Tampereen kaupunki aloitti Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavatyön keväällä 2015 pyrkimyksenä kehittää aluetta täydennysrakentamalla. Akordi avusti vuosina 2015–2016 neutraalina osapuolena Tampereen kaupungin ja sen keskeisten sidosryhmien, muun muassa eri asukasryhmien, välistä keskustelua ja ongelmanratkaisua kaavahankkeen luonnosvaiheen vuorovaikutusprosessissa.

Tampereen kaupunki käynnisti kaupungin keskustan länsipuolella sijaitsevan Eteläpuiston alueen asemakaavoituksen osana keskustan strategista kehittämishanketta. Kaupungin tavoitteena on ollut täydennysrakentaa alueelle uusia asuin- ja liikekiinteistöjä. Suunnitelmat ovat herättäneet sekä kannatusta että vastustusta, ja erilaisten järjestöjen lisäksi kaupunkilaiset ovat ottaneet aktiivisesti osaa keskusteluun järjestäytymällä asukasryhmiksi.

Akordi avusti neutraalina osapuolena Tampereen kaupungin ja sidosryhmien välistä keskustelua ja ongelmanratkaisua muun muassa tekemällä lähtötilanteen kartoitukseen perustuvan tilanteen ja kiistan analyysin, luomalla puitteet eri osapuolten puolesta hyväksyttävälle prosessille ja erimielisyyksien käsittelylle sekä fasilitoimalla kiistakysymysten ratkaisuun pyrkiviä keskusteluja ja neuvotteluja.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863