20.04.2023

Tilannekartoitus Vantaan kaupungin palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteista

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi toteutti Vantaan kaupunkiorganisaation palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteita koskevan tilannekartoituksen keväällä 2023. Tilannekartoituksessa keskityttiin erityisesti kaupunkiorganisaation eri vastuuyksiköiden ja vastuuhenkilöiden välisiin yhteistyön haasteisiin, joita ilmeni erityisesti päiväkotitontteihin liittyvissä kysymyksissä. Tilannekartoituksessa kerättiin tietoa nykytilanteesta ja sen taustasta haastattelemalla eri näkökulmia ja vastuualueita edustavia henkilöitä.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863