27.11.2018

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys: hyväksyttävyyshuoltamot

Siirry projektipankin etusivulle

Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä niin globaalisti kuin Euroopassakin. Vaikka tuulivoima on yleisesti hyväksytty energiantuotannon muoto, paikalliset projektit kohtaavat yhä enenevässä määrin vastustusta myös Suomessa. Marraskuussa 2018 päättyneessä hankkeessa Akordi kehitti yhteistyössä tuulivoima-alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa uusia työkaluja tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan vahvistamiseksi.

Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksi tuulivoiman tuotantotekijöistä, siinä missä hyvät tuuliolosuhteet, rahoitus ja toimiva teknologiakin. Esimerkiksi pitkien valituskierteiden välttäminen säästää ajan lisäksi rahaa – tästä syystä hyväksyttävyyden osatekijöitä kannattaa ymmärtää ja integroida ne osaksi tuulivoima-alan toimintaa. Lisääntyneellä paikallisella vastustuksella on vaikutuksensa yksittäisten projektien lisäksi koko energiamurrokseen ja asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Koska sosiaalinen hyväksyttävyys ei liity vain yksittäiseen projektiin ja sen toimijoihin, erilliset korjausyritykset, kuten viestinnän ja tiedon lisääminen sekä yhteisölle syntyvien hyötyjen esiintuominen, eivät aina toimi odotetulla tavalla. Tarvitaankin strategisempi ote sosiaaliseen ulottuvuuteen tuulivoiman lisäämisessä.

Akordi aloitti vuonna 2017 hankkeen, jonka tarkoituksena oli tuottaa tuulivoima-alalle ja tuulivoimaan liittyvien kysymysten kanssa työskenteleville uusia valmiuksia konfliktien ennakointiin ja käsittelyyn. Hanke koostui kolmesta osiosta:

1) hyväksyttävyyshuoltamo-niminen työpajojen sarja, jossa käsiteltiin alan haasteita ja kehitettiin uusia toimintamalleja sosiaalisen hyväksyttävyyden vahvistamiseksi
2) uusien toimintamallien ja – työkalujen kokeilut ja näistä oppiminen, erityisesti sosiaalisen toimiluvan barometrin kehittäminen alan käyttöön  ja
3) kansainvälinen IEA Wind (Task 28 Social Acceptance of Wind Energy Projects) -yhteistyö, johon Akordi osallistui Suomen edustajana.

Hanke päättyi marraskuussa 2018 pidettyyn seminaariin, joka käsitteli tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ajankohtaisia kysymyksiä. Akordi koosti hankkeen opit Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot: mitä̈ opittiin? -raportiksi.

Akordin Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot: mitä̈ opittiin? -raportti

Hankkeen päätösseminaarin materiaalit

Lisää hyväksyttävyyshuoltamoista Akordin blogissa: Tuulivoiman hyväksyttävyys ja sosiaalinen toimilupa – millaista kehitystyötä tarvitaan?

Lisää Akordin hyväksyttävyyshuoltamoista Tuulivoima-lehdessä: Hyväksyttävyys on yksi tuulivoiman tuotantotekijöistä

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863