01.05.2021

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen

Siirry projektipankin etusivulle

Uudenmaan liiton strategisen kehittämisen hanke (2020-2021) keskittyi liiton sidosryhmiä paremmin palvelevan ja yhtenäisen toteuttamisen kokonaisuuden luomiseen. Tavoitteena oli tuoda yhteen maakuntakaavalle, ilmastotiekartalle, liikennejärjestelmätyölle sekä Älykkään erikoistumisen strategialle yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Strategisen toiminnan kehittämisen johtoajatuksena oli tunnistaa ja kommunikoida keskeisimmät kehittämistavoitteet ja niiden toteuttamisen mahdollisuudet Uudellamaalla. Akordi toimi työstä vastaavan ydinryhmän asiantuntijatukena ja oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa työhön liittyviä sidosryhmätilaisuuksia.

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863