04.03.2020

Vähäpäästöisen liikenteen kehittäminen Päijät-Hämeessä

Siirry projektipankin etusivulle

Päijät-Hämeen liitto aloitti syksyllä 2019 työn vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi maakunnan alueella. Akordi, yhdessä Linea Konsulttien ja Mobinetin kanssa, toteuttivat toimenpideohjelman, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden liikkumiseen ja tavarakuljetuksiin liittyviä mahdollisuuksia ja niiden ympäristövaikutuksia.

Työssä tavoitettiin mahdollisuuksia vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen Päijät-Hämeen maakunnassa. Tunnistettujen mahdollisuuksien pohjalta laadittiin toimenpideohjelma, joka osoittaa ratkaisuja vähäpäästöisemmän liikenteen kehittämiseen maakunnan eri alueilla: suurissa keskuksissa, taajamissa sekä haja-asutusalueella. Lisäksi työssä arvioitiin kehittämismahdollisuuksien ympäristövaikutuksia. Akordi toimi hankkeessa vuorovaikutuksen asiantuntijana ja vastasi sidosryhmien kanssa toteutettavista työpajoista.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842