28.02.2020

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja poikkeusten asettamisen opasta koskeva työpaja

Siirry projektipankin etusivulle

Ympäristöministeriön asettamassa vesienhoidon ympäristötavoitteita ja poikkeamia koskevassa työryhmässä valmisteltiin ELY-keskusten suunnittelijoille tarkoitettua opasta vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle. Ympäristöministeriö kutsui 28.2.2020 seurantaryhmän jäsenet sekä ELY-keskukset keskustelemaan opasluonnoksen kehittämistarpeista.

Akordin suunnitteleman ja fasilitoiman tilaisuuden tavoitteena oli yhteisen keskustelun ja pohdinnan kautta saada palautetta ja tukea oppaan viimeistelyyn. Keskustelun myötä pyrittiin avaamaan yhteisesti oppaan teemoja ja EU:n sekä lainsäädännön tuomia reunaehtoja. Tilaisuuden työskentely perustui ohjattuun, avoimeen dialogiin.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842