19.02.2024

Vuorovaikutus osana Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden maakuntakaavoitusta

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi tukee tuulivoima-alueisiin liittyvää vuorovaikutusta osana Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060-prosessia. Työ koostuu kevään aikana järjestettävistä kuntien viranhaltijoille ja poliittisille päättäjille suunnatuista keskustelutilaisuuksista. Tilaisuuksien tavoitteena on tunnistaa yhdessä maakuntakaavan tuulivoimaratkaisuihin liittyviä kuntien erityiskysymyksiä ja tarpeita sekä luoda yhteistä ymmärrystä tuulivoiman hyödyistä ja haitoista. Työn tuloksia esitellään avoimessa tuulivoimaseminaarissa syksyllä 2024.

Päijät-Hämeen liiton tiedote 21.3.2024: Ajankohtaista maakuntakaavan tuulivoimateemasta

Emma Luoma
Operatiivinen johtaja
emma@akordi.fi
+358 40 5163622