Minna Näsman Kuva: Akordi

Camilla Strandberg-Panelius

AFM, Sakkunnig Miljöpolitik, naturskydd

Sini Lahdenperä

Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri ja urani olen tehnyt pääasiassa lainvalmistelun parissa opetus- ja kulttuuriministeriössä, sisäministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä. Lainvalmistelijan urani aikana heräsi myös kiinnostukseni vuorovaikutteisten ratkaisumenetelmien…

Anni Kettunen

Työskentelen Akordin tiimissä nuorempana asiantuntijana v. 2021 lähtien ja näiden vuosien aikana olen oppinut paljon intressipohjaisesta neuvottelusta, sen edellytyksistä sekä mahdollisuuksista. Olen päässyt työskentelemään useissa kiinnostavissa projekteissa mm. vesistöihin, metsiin ja tuulivoimaan…

Juha Kotilainen

Taustani on Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opinnoissa, joissa erikoistun luonnonvarojen hallintaan. Gradussani tutkin kuinka ympäristökatastrofit voivat vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan ja työn alla olevassa väitöskirjassa sellaisia yhteistoiminnallisia työkaluja, joilla…

Juha-Pekka Turunen

Juha-Pekka on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteen maisteri ja hänellä on 25 vuoden kokemus vuorovaikutteisesta suunnittelusta, haastavien suunnittelu- ja valmisteluprosessien vuorovaikutuksen ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä erilaisissa konfliktitilanteissa toimimisesta.…

Lasse Peltonen

Lasse Peltonen on Akordin toinen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ympäristökonfliktit ovat kiinnostaneet minua opiskeluajoista lähtien. Valmistuin Tampereen yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi vuonna 1998 ja väittelin hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 2003 Tampereen yliopistosta,…

Emma Luoma

Olen Akordin operatiivinen johtaja ja työskennellyt tiimissä vuodesta 2017. Kuluneiden vuosien aikana olen päässyt tekemään toinen toistaan kiinnostavampia töitä mm. metsäkiistojen ratkaisemiseen, tuulivoiman sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja yhteistoiminnallisten käytäntöjen kehittämiseen…

Jonna Kangasoja

Olen Akordin toinen perustaja ja toimitusjohtaja. Tein väitöskirjani maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvästä neuvottelusta ja yhteensovittamisesta Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselle. Public policy mediation ja konfliktinratkaisuammattilaiseksi pääsin kouluttautumaan vuosina…