Emma Luoma

Olen Akordin operatiivinen johtaja ja työskennellyt tiimissä vuodesta 2017. Kuluneiden vuosien aikana olen päässyt tekemään toinen toistaan kiinnostavampia töitä mm. metsäkiistojen ratkaisemiseen, tuulivoiman sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja yhteistoiminnallisten käytäntöjen kehittämiseen liittyen. Näiden kokemusten kautta olen oppinut, että toimivan yhteistyön edellytykset luodaan tunnistamalla oikeat kysymykset, vaiheittaisella etenemisellä ja luottamusta rakentavalla vuorovaikutuksella.

Taustaltani olen hallintotieteiden maisteri (HM). Vuonna 2018 valmistuneessa Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu työssäni ”Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina: tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma” tutkin monien toimijoiden välistä neuvottelua ja sen synnyttämiä uusia yhteensovittamisen tapoja Jyväskylän metsäohjelmatyössä, jota Akordi avusti neutraalina ulkopuolisena tahona vuosina 2016-2018.

Referenssitöitä

Emma Luoma
Operatiivinen johtaja
emma@akordi.fi
+358 40 5163622