Juha Kotilainen

Taustani on Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opinnoissa, joissa erikoistun luonnonvarojen hallintaan. Gradussani tutkin kuinka ympäristökatastrofit voivat vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan ja työn alla olevassa väitöskirjassa sellaisia yhteistoiminnallisia työkaluja, joilla haastavia ympäristöongelmia voitaisiin ratkoa järkevämmin, tehokkaammin ja reilummin. Töitä olen tehnyt mm. kaivostoimintaan, sosiaaliseen hyväksyttävyyteen, ja ekologisiin kompensaatioihin liittyvien teemojen parissa sekä erilaisissa puolueettoman asiantuntijan ja fasilitaattorin rooleissa. Akordin ohella työskentelen Itä-Suomen yliopistossa nuorempana tutkijana.

Referenssitöitä

Juha Kotilainen
Asiantuntija
juha@akordi.fi