Juliane Boy

Kiinnostuin horisontaalisista prosesseista sekä fasilitoinnista alkujaan yhdistystoiminnan kautta, mistä löysin myös Art of Hosting -kurssille (Otavan opisto) sekä Training of Trainers -koulutukseen (European Ecovillage Network). Näissä sain perustyökaluja fasilitointiin, neutraalin osapuolen edustamiseen sekä osallistaviin prosesseihin. Toimin satunnaisesti fasilitoijana erilaisissa tilaisuuksissa, myös Akordin parissa.Kaipasin kuitenkin alalle sopivaa yleissivistävää pohjakoulutusta, joten lähdin Saksaan opiskelemaan Politics, Philosophy & Economy -kandiohjelmaa (International University of Karlshochschule). Opintojeni aikana huomasin kiinnostukseni kohdistuvan erityisesti ympäristöpolitiikkaan, ympäristökonflikteihin sekä yhteistyön edistämiseen. Niinpä palasin Akordille harjoittelijana (31.1.-31.4.2022). Tein kevään ja kesän 2022 aikana opinnäytetyöni Akordin prosessista, jossa haettiin tapoja yhteensovittaa kasvun ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita Helsingin kaupunkiympäristötoimialalla. Harjoittelujakson jälkeen olen toiminut Akordin tiimissä projektityöntekijänä.

Referenssitöitä

Juliane Boy
Projektityöntekijä