Sini Lahdenperä

Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri ja urani olen tehnyt pääasiassa lainvalmistelun parissa opetus- ja kulttuuriministeriössä, sisäministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä. Lainvalmistelijan urani aikana heräsi myös kiinnostukseni vuorovaikutteisten ratkaisumenetelmien hyödyntämiseen yhteiskunnallisten hankkeiden edistämisessä.

Olen vastannut erilaisten laajojen säädöshankkeiden valmistelusta, joiden onnistumisessa keskeiseksi on noussut lukkiutuneiden tilanteiden ratkominen ja vuoropuhelun edistäminen sidosryhmien kesken. Viimeiset vuodet olenkin erikoistunut ristiriitaisten näkemysten yhteensovittamista tukevien prosessien rakentamiseen ja tätä kautta olen löytänyt myös tieni osaksi Akordin tiimiä.

Referenssitöitä

Sini Lahdenperä
Asiantuntija